Byggeprosessen

Byggeprosessen - steg for steg

Byggeprosessen


Her ser du et eksempel på hvordan byggeprosessen foregår fra uke 1 til ferdigstillelse i uke 26.
Uke 1-2

Grunnmur, støping av såle

Uke 1-2
Uke 2-4

Motering av vegger og tak i ferdigutbygde
moduler

uke2-4
Uke 4-8

Tilrettelegging og utarbeidelse etter tegning.

uke4-8
Uke 8-12

Innvendige vegger, isolering og tilrettelegging i de enkelte rom

uke8-12
uke12-16
Uke 12-16

Siste utvendig finish på vinduer, gesimser, loft og vegger

Uke 16-24

Ferdigstillelse av ventilasjon, rørarbeid og det elektriske

uke16-24
Uke 24-26

Ferdigstillelse og klar for innlfytting

uke24-26