Aktuelt

- Få tips fra våre eksperter

Hvorfor energieffektive boliger?

bolig4
I tråd med et globalt krav om å senke energiforbruket, skal nå nye boliger bygges energieffektive. I EU er målet å lage nye boliger som ikke trenger energi for oppvarming og/eller kan lage energi for oppvarming selv. EU har satt seg mål om at alle nye boliger som bygges etter 2020 skal være selvforsynte med energi.

I Norge er bygging av lavenergihus forholdsvis nytt, men de politiske føringene er at nye hus etter hvert ikke skal trenge energi for oppvarming. I nye energikrav fra 2010 (TEK-10) skal alle nye hus være energieffektive og ha et balansert ventilasjonssytem. For deg som kunde betyr det at når du får bygd et nytt hus nå, vil du kunne spare mye penger på lavt energiforbruk og i tillegg ha kontinuerlig tilstrømming av frisk luft i alle rom via ventilasjon i taket.

Det er vanlig å dele inn energieffektive hus i fire kategorier: lavenergihus, passivhus, nullenergihus og plussenergihus. Alle disse hustypene er konstruert gi et lavt forbruk av energi. Top Plan Utvikling lager oftest lavenergihus.

Om du har spørsmål vedrørende nye energieffektive hus og hva et nytt hus vil si for ditt energiforbruk, ta en prat med oss! Vi har bygget mange energieffektive boliger og kan gi deg gode råd.

På nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet kan du også lese Veiledning om byggtekniske krav